Lovila svetu Petku na ulici, pa spaljena na lomači