Lude i namučene krave se vampire posle ubijanja!!!
Krava bez glave otresla jabuku