Mužu brijačem odsekla polni organ i bacila ga lopatom na ulicu da svi vide!