Prokletstvo fotelje odnete iz Narodne skupštine 5. oktobra 2000.