Rođena beba sa krilima u tajnim katakombama manastira Ostrog!
U Božićnoj noći izmešu 6. i 7. januara 2020. godine, u najvećoj tajnosti koje kriju hladne stene i zidine manastira Ostrog, rođeno je zdravo muško dete. Njegova specifičnost jesu pernata krila koja nam argumentuju da je srpska žena u srpskom manastiru rodila srpskog anđela.