Život balkanske kraljice Kleopatre: Šta jede, a šta pije?